FANDOM


Release Dates of The Amazing Spider-Man 3.

 • UK 11 May 2018 (London) (premiere)
 • France 12 May 2018 (Paris) (premiere)
 • Italy 15 May 2018 (Rome) (premiere)
 • Germany 15 May 2018 (Berlin) (premiere)
 • Japan 15 May 2018 (Tokyo) (premiere)
 • Russia 15 May 2018 (Moscow) (premiere)
 • Ireland 17 May 2018
 • Belgium 17 May 2018
 • UK 17 May 2018
 • Austria 17 May 2018
 • Australia 17 May 2018
 • Switzerland 17 April 2018 (German speaking region)
 • Germany 17 May 2018
 • Denmark 17 May 2018
 • Spain 17 May 2018
 • Israel 17 May 2018
 • New Zealand 17 May 2018
 • Portugal 17 May 2018
 • Uruguay 17 May 2018
 • Bulgaria 18 May 2018
 • Mexico 18 May 2018
 • Sweden 18 May 2018
 • Poland 21 May 2018
 • Switzerland 23 May 2018 (Italian speaking region)
 • Italy 23 May 2018
 • Taiwan 23 May 2018
 • Argentina 24 May 2018
 • Bolivia 24 May 2018
 • Czech Republic 24 May 2018
 • Dominican Republic 24 May 2018
 • Georgia 24 May 2018
 • Croatia 24 May 2018
 • South Korea 24 May 2018
 • Macedonia 24 May 2018
 • Netherlands 24 May 2018
 • Serbia 24 May 2018
 • Russia 24 May 2018
 • Slovenia 24 May 2018
 • Ukraine 24 May 2018
 • USA 24 May 2018 (New York City, New York) (premiere)
 • Ecuador 25 May 2018
 • Estonia 25 May 2018
 • Finland 25 May 2018
 • Iceland 25 May 2018
 • Japan 25 May 2018
 • Lithuania 25 May 2018
 • Latvia 25 May 2018
 • Norway 25 May 2018
 • Turkey 25 May 2018
 • Venezuela 25 May 2018
 • South Africa 25 May 2018
 • Switzerland 30 May 2018 (French speaking region)
 • France 30 May 2018
 • Indonesia 30 May 2018
 • Philippines 30 May 2018
 • United Arab Emirates 31 May 2018
 • Bahrain 31 May 2018
 • Brazil 31 May 2018
 • Chile 31 May 2018
 • Colombia 31 May 2018
 • Costa Rica 31 May 2018
 • Greece 31 May 2018
 • Guatemala 31 May 2018
 • Hong Kong 31 May 2018
 • Honduras 31 May 2018
 • Hungary 31 May 2018
 • India 31 May 2018
 • Iraq 31 May 2018
 • Jordan 31 May 2018
 • Kuwait 31 May 2018
 • Lebanon 31 May 2018
 • Malaysia 31 May 2018
 • Oman 31 May 2018
 • Panama 31 May 2018
 • Peru 31 May 2018
 • Pakistan 31 May 2018
 • Qatar 31 May 2018
 • Singapore 31 May 2018
 • Slovakia 31 May 2018
 • El Salvador 31 May 2018
 • Syria 31 May 2018
 • Thailand 31 May 2018
 • Bangladesh 1 June 2018
 • Canada 1 June 2018
 • Egypt 1 June 2018
 • Ethiopia 1 June 2018
 • Jamaica 1 June 2018
 • Kenya 1 June 2018
 • Sri Lanka 1 June 2018
 • Nigeria 1 June 2018
 • Romania 1 June 2018
 • USA 1 June 2018
 • Vietnam 1 June 2018
 • China 3 June 2018
 • Cambodia 7 June 2018
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.